Bezpieczeństwo ogniowe bezpośrednio wpisuje się w zrównoważony rozwój

17/3/2023

Ponieważ pożary obiektów uwalniają do atmosfery toksyczne gazy, związki węgla oraz inne szkodliwe emisje, bezpieczeństwo ogniowe stanowi kluczowy element procesów budowlanych. Istotny wpływ na bezpieczeństwo ogniowe budynków mają odpowiednio wykonane systemy HVAC.

Fire safety Paroc Technical insulationW przypadku pożaru budynku, unoszący się dym przenosi do atmosfery, trujące gazy i inne produkty spalania obniżając jakość powietrza którym oddychamy, a także zanieczyszczając glebę, zatruwając znajdujące się w niższych warstwach wody gruntowe. Odbudowa zniszczonych obiektów również stanowi źródło emisji CO2, ponieważ wymaga wyprodukowania nowych materiałów budowlanych niezbędnych do remontu. Oczywiście należy podkreślić zarówno aspekty socjoekonomiczne jak i  czysto ludzkie, związane z utratą bliskich osób, mienia, domów, miejsca pracy czy źródeł dochodu.

Z powyższych względów, kluczową kwestią na etapie doboru materiałów budowlanych jest wybór rozwiązań o odpowiedniej ognioodporności. Dotyczy to izolacji systemów HVAC.


Przepusty instalacyjne odgrywają kluczową rolę

Przewody systemów HVAC w postaci kanałów wentylacyjnych czy rurociągów grzewczych przechodzą przez poszczególne przegrody, w tym również ściany klasyfikowane ogniowo. Oznacza to, że odporność ogniowa tego typu elementów stanowi ważną składową ogólnej ochrony przeciwpożarowej całego budynku.

Co więcej, jeżeli systemy HVAC i przepusty instalacyjne nie zostaną należycie wykonane, zabezpieczone oraz zaizolowane materiałami o odpowiednich właściwościach ogniowych, mogą przyczyniać się do szybszego rozprzestrzeniania się ognia na kolejne strefy budynku, prowadząc tym samym do większych szkód. Właśnie dlatego absolutnie kluczową kwestią jest dobór rozwiązań izolacyjnych w oparciu o ich atesty i certyfikacje potwierdzające właściwości ogniochronne.

W Owens Corning PAROC do kwestii odporności ogniowej podchodzimy bardzo poważnie. Dlatego też dedykowany zespół doświadczonych specjalistów zajmuje się ciągłym testowaniem i badaniem naszych produktów i rozwiązań – po to byś miał pewność, że spełniają one bieżące wymagania zharmonizowanych norm europejskich.

W rezultacie możemy oferować naszym klientom rozwiązania dedykowane dla różnych klas odporności ogniowej, a także przejrzyste wytyczne montażu, które gwarantują zachowanie właściwości naszych produktów, takich jak płyty, maty i otuliny do izolacji rurociągów i kanałów prostokątnych. Zapewniamy także proste w odbiorze instrukcje oraz certyfikaty dla użytkowników końcowych, co nasi klienci cenią sobie szczególnie mocno.

Bezpieczeństwo ogniowe bezpośrednio wpisuje się w zrównoważony rozwój


Wełna kamienna PAROC® Stonewool jest niepalna

Wybór materiału izolacyjnego może mieć ogromny wpływ na bezpieczeństwo ogniowe zarówno instalacji HVAC, jak i całego budynku.

Wszystkie rozwiązania izolacyjne PAROC® dla systemów HVAC powstają na bazie wełny kamiennej, która jest niepalna. Materiał ten jest w stanie wytrzymywać temperatury dochodzące nawet do 1000ºC.

Rozwiązania izolacyjne PAROC® dla systemów HVAC posiadają najwyższą możliwą klasę reakcji na ogień A1 lub A2(L)-s1,d0 w europejskiej klasyfikacji ogniowej materiałów budowlanych. Wełna kamienna PAROC® jest nie tylko niepalna, lecz w warunkach pożaru wydziela zerowe lub jedynie minimalne ilości dymu.

To wszystko oznacza, że produkty i rozwiązania z wełny kamiennej PAROC® w znaczący sposób wpływają nie tylko na odporność ogniową systemów HVAC, ale stanowią także kluczowy element ogólnej ochrony przeciwpożarowej całego budynku.

 

Ina Kytö Paroc

Ina Kytö, Market Service & Technical Support Manager, OC PAROC