Wytyczne wykonawcze do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych

Izolacja profili dwuteowych

Cutting stonewool
Wytnij klocki izolacyjne o szerokości 100 mm i długości odpowiedniej do profilu z naddatkiem długości wynoszącym 2-3 mm. Zawsze używaj tej samej grubości płyt, jak dla bieżącego profilu. 
 Fire safe insulation, steel construction 2 Wcisnąć klocki izolacyjne pomiędzy stopy profilu w miejscach łączenia się płyt izolacyjnych.
Fire safe insulation, steel construction 1

Gdy profil ma wysokość ponad 400 mm, izolacja musi być podparta. Należy utworzyć wsparcie w kształcie litery T z dwóch klocków izolacyjnych i umieścić je między śródnikiem profilu a zewnętrzną warstwą izolacji. .

Zgrzewanie

Welding pin Płyty izolacyjne są mocowane za pomocą tzw. gwoździ montażowych z kolnierzykami stalowymi. Gwóźdź ma średnicę Ø 2.8 mm a przymocowany do niego kołnierzyk ma średnicę Ø 30.0 mm. 
Welding pin and slab Użyj gwoździa o długości 2–3 mm dłuższej niż grubość izolacji.
Welding Wykonać zgrzewanie kondensatorowe - lub równoważne. Gwóźdź jest wykonany ze stali pokrytej miedzią, a podkładka jest dołączana. 
Welding pins and studs Upewnij się, że płyta izolacyjna pokrywa do końca sąsiednią izolację, na której jest montowana. Żaden element stalowy nie powinien być widoczny.
Installing insulation to the studs