Wytyczne wykonawcze dla stropów garaży i piwnic

System otynkowany izolacja stropu: mocowanie za pomocą klejowej i wykończenie tynkiem cienkowarstwowym

Na przyklejone do stropu płyty lamellowe PAROC należy nanieść warstwę masy klejowej i zatopić w niej siatkę zbrojącą. Kolejny etap to nałożenie na całej powierzchni płyt lamellowych cienkowarstwowej zaprawy, wyrównanie jej na całej powierzchni i pozostawienie do wyschnięcia. Cienka warstwa zaprawy stropowej to rozwiązanie czyste, estetyczne i jednolite o wyglądzie identycznym z tradycyjną powierzchnią otynkowaną. Powierzchnia może być również pomalowana.

Bezsiatkowy system izolacji stropów: klejenie do stropu i malowanie metoda natrysku


Płyty PAROC CGL 20cy należy przykleić bezpośrednio do stropu, stosując te same masy kleje, które stosuje się do montażu systemów zewnętrznej izolacji termicznej z wyprawą (ETICS). Powierzchnia do której przykleja się płyty izolacyjne powinna być oczyszczona. Do naniesienia masy klejowej należy użyć pacy tynkarskiej. System bezsiarkowy eliminuje stosowanie łączników mechanicznych.


Stropy należy malować metoda natryskową z użyciem specjalnych farb do tego przeznaczonych, zgodnie z instrukcjami producenta farb.

System otynkowany izolacji stropu: klejenie izolacji do stropów wylewanych

Płyty Lamellowe np. PAROC FAL 1 należy ułożyć na dnie dokładnie oczyszczonej formy stropu, następnie wstawić elementy mocujące i dopchnąć krawędzie aby uzyskać ich dokładne przyleganie. Zainstalować elementy zbrojenia betonu od góry, tak aby siatka była uniesiona za pomocą klinów na odpowiednia wysokość. Kolejny etap to wypełnienie formy betonem i pozostawienie do wyschnięcia. Ostatnim elementem jest pomalowanie sufitu.