Ogólne instrukcje postepowania z produktami

Postępowanie i bezpieczna praca z wełną mineralną PAROC

Składowanie i magazynowanie

Jeśli materiał izolacyjny jest przechowywany na wolnym powietrzu, należy chronić go przed deszczem. Układać paczki z produktem na płaskiej platformie, która nie styka się z gruntem, np. na paletach lub podobnych strukturach. W razie potrzeby przykryć ułożone opakowania wodoodporną plandeką lub tworzywem sztucznym. Jeżeli materiał izolacyjny zamoknie mimo tych działań, może być zawsze wysuszony i użyty bez żadnych przeszkód. Wełna mineralna szybko wysycha i nawet gdy zamoknie, to zachowuje swoje właściwości

Z opakowaniami produktów izolacyjnych należy obchodzić się w sposób zapobiegający uszkodzeniu. Należy uważać, aby nie uszkodzić krawędzi, rogów  opakowań lub produktów, zwłaszcza podczas rozładunku.

Cięcie

Wełna mineralna PAROC jest łatwa do cięcia i obróbki. Należy używać specjalnie zaprojektowanego, noża PAROC o szerokim ostrzu. Kiedy konieczne jest cięcia dużej ilości wełny, można skorzystać ze stołów do cięcia wełny firmy PAROC, które pozwalają łatwo i dokładnie uzyskać pożądane kształty i kąty.

Podczas cięcia płyty z okładziną, należy ciąć płyty od strony okładziny.

Ogólne zasady montażu

Prace izolacyjne należy wykonywać na możliwie jak najwcześniejszym etapie procesu budowlanego, gdy wentylacja jest dobra, a dostęp do różnych elementów łatwy.

Materiały Izolacyjne należy montować dokładnie i ściśle przylegające do konstrukcji oraz w miejscach łączenia płyt, tak aby uniknąć mostków termicznych. Źle dopasowana izolacja może spowodować mostki termiczne, w których miejscowo nastąpi ochłodzenie budynku powodując straty energetyczne.

Stosowane płyty izolacyjnych powinny być  o odpowiednim rozmiarze dla każdego zastosowania. Należy unikać używania małych fragmentów izolacji (mniejszych niż 200 mm), ponieważ zwiększy to ryzyko powstawania mostków termicznych.

W przypadku montażu izolacji w układzie dwu warstwowym poszczególne Warstwy powinny być ułożone na zakładkę. Ważne jest aby unikać łączenia w jednym punkcie czterech narożników płyt.

 

Bezpieczna praca z wełną mineralną

Showering

Na koniec dnia pracy należy umyć całe ciało.

Najlepiej wziąć prysznic spłukujac ciało dużą ilością wody.

Zmienić ubranie po zakończeniu pracy.

Clearing up

Po zakończeniu pracy należy usunąć wszelkie odpady. Teren na którym pracuje się z wełna mineralną powinien być często sprzątany, najlepiej raz dziennie.

 

Ventilation

Aby ograniczyć ilość pyłów w miejscu pracy, najlepiej jest zapewnic właściwą wentylacje tego pomieszczenia.

Należy pamiętać, że pył lub włókna wełny mineralnej nie są w żaden sposób szkodliwe dla człowieka. 

 

Safety

Badania naukowe wykazują, że włókna wełny mineralnej nie są szkodliwe dla zdrowia, jednak w celu uniknięcia podrażnienia skóry zaleca się stosowanie odzieży ochrony osobistej.

Należy używać takiego sprzętu ochrony osobistej, który odpowiada indywidualnym potrzebom. Ubranie robocze należy przechowywać oddzielnie.


Przy oczach wrażliwych na pyły należy zakładać okulary ochronne. Jest to szczególnie ważne przy pracy z izolacją montowaną w przestrzeniach nad głową. W przypadku używania soczewek kontaktowych, należy zawsze nosić szczelne okulary ochronne.

W przypadku dużej ilości pyłów (np. podczas montażu wełny granulowanej )należy zakładać maskę ochronną.

 

                        Należy się Waste handlingupewnić, czy do danego zastosowania stosowane są płyty o odpowiednich rozmiarach. Pozastałe po cięciu kawałki wełny można użyć np. jako izolacje dachu z warstwą wełny granulowamej. Mogą być również użyte jako wypełniacz do gleby. .

Puste opakowania z tworzywa sztucznego (PE-LD) mogą byc utylizowane lub zniszczone poprzez spalenie.

Odpady z wełny kamiennej i opakowania po wełnie kamiennej mogą być również składowane na zwykłych wysypiskach śmieci chyba, że lokalne władze wyraźnie tego zabronią.

Wełna kamienna pochodząca z rozbiórek może być zniszczona jako odpady.