Wytyczne wykonawcze dla fasad wentylowanych

Fasady wentylowane: ściany murowane

Przymocować płyty termoizolacyjne do ściany murowanej. Użyć jedną warstwę wiatroizolacji, lub więcej warstw izolacji termicznej PAROC UNS 37z i wiatroizolację.

Jeżeli izolacja jest montowana w kilku warstwach, przy użyciu produktów PAROC UNS 37z i wiatroizolacji PAROC WAS 25t, należy docisnąć płyty PAROC UNS 37z do ściany murowanej nośnej. Wykonać małe nacięcie w powłoce PAROC Was 25t wprowadzić łącznik ze stali nierdzewnej w otwór i zablokować kotwę w ścianie murowanej. Wcisnąć podkładki mocujące aby dobrze zamocować izolację do murów.

Aby zapewnić szczelność powietrzną w zewnętrznych narożnikach, należy zastosować szeroką taśmę narożnikową podobnie zakleić taśmą  miejsca łączenia płyt .


Ściany szkieletowe drewniane

(+ 50 mm łaty wewnątrz i płyta wiatrochronna)

Aby wypełnić szczelnie przestrzeń szkieletu termoizolacją, należy docinać płyty PAROC UNS 37z z naddatkiem2-5 mm.

Płyty termoizolacyjne należy montować w szkielecie konstrukcji ściany w pełnych wymiarach. Należy pamiętać o właściwym ułożeniu termoizolacji, tak aby krawędzie płyt przylegały szczelnie do siebie i elementów konstrukcyjnych. Spoiny wokół okien i drzwi należy doszczelnić za pomocą noży. Użyć ostrza narzędzia tnącego, aby płyta izolacyjna wypełniła całą ramę drewnianą.

Uwaga: Gdy płyty PAROC UNS 37z są montowane po płytach wiatrochronnych (np. PAROC WAS 25), istnieje ryzyko zaokrąglenia narożników / krawędzi, co powoduje straty cieplne.

Timber frame walls 1 

Aby zagwarantować, że płyty elewacyjne są mocno osadzone, należy przybić poziome łaty do górnej i dolnej części ramy i zabezpieczyć łaty wokół okien i drzwi.

 

 Timber frame walls 2

Zainstalować płyty wiatrochronne (PAROC WAS 25) na zewnątrz szkieletu drewnianego tak, aby wystawały poza obrys ramy. Zamontować płyty, łącząc je "na styk". Używać gwoździ lub śrub i podkładek do mocowania wstępnego (5-6 na płytę).

 Timber frame walls 3 Po przymocowaniu wszystkich płyt wiatrochronnych do ściany, należy wcisnąć przekładki w odległości około 600 mm (w zależności od ramy szkieletu drewnianego).
 Timber frame walls 4

Jeśli na zewnątrz montowana jest pozioma okładzina elewacyjna, należy przybić przez przekładki łaty poprzeczne.

 Timber frame walls 5

Jeśli na zewnątrz montowana jest pionowa okładzina, należy najpierw przybić przez przekładki łaty pionowe, a następnie poprzeczne.


Wykończ elewację.

  Zainstalować paroizolację  wewnątrz szkieletu drewnianego. Paroc zaleca łatowanie penetrujące 50-100 mm do wewnątrz, licząc od paroizolacji. Wszystkie instalacje elektryczne mogą być zainstalowane w tym miejscu bez konieczności przebijania paroizolacji. Łatowanie może być wykonane pionowo lub
 Installation eXtra

Po wykonaniu instalacji elektrycznych, dokładnie zamocować płyty PAROC UNS 37z  z naddatkiem 2-5 mm.

Wykończyć płytami gipsowymi i materiałami dekoracji wnętrz.
Dodatkowa termoizolacji od zewnątrz szkieletu drewnianego ocieplonego wełną lub trocinami.

 Timber frame, additonal insulation Usunąć starą elewację i płyty wiatrochronne. Uszczelnić szczeliny i naprawić struktury uszkodzone przez pleśń lub wilgoć  
 Timber frame, additonal insulation 2

Aby zagwarantować, że płyty elewacyjne są mocno osadzone, należy przybić poziome łaty do górnej i dolnej części elewacji i zabezpieczyć łaty wokół okien i drzwi.

 Timber frame, additonal insulation 3

Zainstalować płyty wiatrochronne (PAROC WAS 25t ) na zewnątrz szkieletu drewnianego tak, aby wystawały poza obrys szkieletu. Zamontować płyty, łącząc je "na styk". Używać gwoździ lub śrub i podkładek do mocowania wstępnego (5-6 na płytę).

 Wind protection When using PAROC WPS 3n as a wind protection slab, use PAROC XST 021 wide corner tape in the outer corners. Also seal the slab seams with PAROC XST 020 tape.
 Timber frame, additonal insulation 4

Po przymocowaniu wszystkich płyt wiatrochronnych do ściany, należy wcisnąć przekładki w odległości około 600 mm (w zależności od ramy szkieletu drewnianego). Najwyższy rząd przekładek nie powinien znajdować się niżej niż 200 mm poniżej połączenia ściany i dachu.

 Timber frame, additonal insulation 5 Jeśli na zewnątrz montowana jest pozioma okładzina, należy przybić przez przekładki łaty poprzeczne
 Timber frame, additonal insulation 6

 Jeśli na zewnątrz montowana jest pionowa okładzina, należy najpierw przybić przez przekładki łaty pionowe, a następnie poprzeczne.

 

 

Wykończ elewację.


Dodatkowa izolacja ścian szkieletowych od wewnątrz

Ponieważ ciepło nie przenika przez przegrodę od wewnątrz dzięki zastosowanej termoizolacji, ściana zewnętrzna może pozostawać dłużej oszroniona. Jeżeli nieruchomość ma elewacje podatne na przemarzanie, takie jak stary tynk, należy skonsultować się z ekspertem (np., miejski inspektor budowlany lub dostawcą materiałów budowlanych) przed rozpoczęciem robót izolacyjnych.

Przedstawione procedury wymagają zwykle pewnych zmian w okablowaniu, montażu nowych rur i reorganizacji starych - należy skontaktować się z elektrykiem i instalatorem instalacji grzewczych i sanitarnych.Należy wiedzieć z czego składają się stare struktury. Sprawdzić, czy zainstalowano paroizolację w ścianach zewnętrznych i czy jest ona w stanie nienaruszonym i przymocowana odpowiednio do dachu i podłogi.

Podczas dodawania termoizolacji od wewnątrz, maksymalnie w jednej trzeciej całej konstrukcji może się znajdować paroizolacja.

 Insulating wall inside 1

Usunąć listwy i profile wokół okien i drzwi. Sprawdzić strukturę i stan muru zewnętrznego. Usunąć izolację paroszczelną jeśli jest w złym stanie lub gdy stara izolacja nie spełnia warunku jednej trzeciej grubości, opisanego powyżej. Usunąć wszystkie warstwy uszczelniające.

 Insulating wall inside 2

Zamocować łaty wokół drzwi i okien. Jeżeli okna lub drzwi mają otwierać się szerzej niż 90o, rozmieść łaty nieco dalej od ramy okiennej  Spoiny wokół okien i drzwi należy doszczelnić za pomocą taśmy.

 Insulating wall inside 3

Zamocować łaty do ścian, podłogi i sufitu i zabezpieczyć je na narożnikach. Nie zapomnieć o zaizolowaniu narożników. Zamocować pionowe łaty na ścianach w odległości cc600 mm.

Zamontować płyty PAROC UNS 37z pomiędzy szkieletem drewnianym. Unikać używania małych fragmentów izolacji (< 200 mm).

 

 Insulating wall inside 4

Zamocować paroizolację  jeśli poprzednia została usunięta wcześniej. Pozostawić co najmniej 200 mm naddatku na "zakładkę" połączeń i uszczelnić te połączenia za pomocą taśmy. Do uszczelniania okien i drzwi, użyć specjalnej taśmy. Aby narożniki łączenia ścian z sufitem były szczelne należy użyć specjalnych taśm.
Dokładnie uszczelnić za pomocą elastycznych taśm gniazda i otwory wentylacyjne.

 

 Insulating wall inside 5

Przymocować płyty gipsowe lub podobną warstwę wykończeniową. Wykonać otwory dla gniazd elektrycznych i otwory wentylacyjne. Wykończyć tynkiem, farbą lub tapetą. Założyć z powrotem listwy i profile wokół okien i drzwi.