Wytyczne wykonawcze dla fasad otynkowanych

Dokładnie zamontować izolację

Należy dokładnie ułożyć termoizolacje krawędziami przylegającymi szczelnie do siebie aby uniknąć mostków termicznych. Kolejne warstwy płyt powinny być mocowane na mijankę. Złącza płyt należy rozmieścić naprzemiennie. Należy unikać stosowania małych fragmentów izolacji, ponieważ może to uniemożliwić właściwe mocowanie za pomocą łączników mechaniczny.

Mocowania termoizolacji do fasady

Płyty lamellowe PAROC są głównie tylko przyklejane do ściany. Lamelle są przyklejane do ściany stroną, która była cięta w czasie ich produkcji. Płyty PAROC są mocowane do ściany za pomocą zaprawy klejowej i łączników mechanicznych. Masę klejową nanosi się po obwodzie oraz punktowo na centralnej powierzchni płyty klejem (patrz rysunek). Sposób i liczba łączników mechanicznych  zależy od rodzaju ściany, obciążenia wiatrem i wysokości budynku. Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta systemu - każdy producent ma własne elementy mocujące i kleje/spoiwa, specjalnie zaprojektowane i przetestowane pod kątem określonych zastosowań.

Jakość powierzchni płyt

Powierzchnia izolacji musi być wolna od kurzu i czysta, aby zapewnić właściwe przyleganie pomiędzy warstwami izolacji i tynku. Należy to wziąć pod uwagę podczas przechowywania i transportu izolacji przed montażem. Szczególnie chronić należy krawędzie płyt i lameli.

Unikać długotrwałego narażenia na warunki atmosferyczne

W trakcie montażu fasady należy wystrzegać się pozostawiania powierzchni izolacji niewykończonej lub odkrytej przez dłuższy okres.  Długotrwałe narażenie na warunki atmosferyczne izolacji termicznej,, powoduje słabe wiązanie zapraw tynkowych. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, należy zeszczotkować "zewnętrzną" powierzchnię izolacji (1-2 mm), aby odsłonić zdrowe włókna.

Termoizolacje należy chronić przed ulewnym deszczem. Wełna mineralna PAROC® jest hydrofobizoawa, ale zalecamy przykrycie materiału izolacyjnego podczas montażu, szczególnie w okresach intensywnych opadów deszczu.

Mokra izolacja w konstrukcji

Wełna mineralna jest paroprzepuszczalna i odporna na wilgoć. Jeśli powierzchnia produktu zamoknie  po jego zainstalowaniu, to zazwyczaj szybko wysycha bez żadnej trwałej szkody dla właściwości termicznych produktu.

Termoizolacja, która nieco zamokła po zewnętrznej stronie nieoznaczonej (strona bez czerwonych znaków) może być zamontowana, ponieważ jest w stanie sie przewietrzyć i wysuszyć się. Należy wymienić wszelkie elementy izolacji, które zamokną po obu stronach płyty.

Składowanie

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania izolacji przed montażem, opakowania należy składować w sposób zapobiegający ich zniszczeniu, zamoczeniu lub zabrudzeniu.