Wytyczne wykonawcze dla domów z bali drewnianych

Dodatkowa termoizolacji dla domu z bali drewnianych

Log house, additional insulation1 Usunąć starą elewację i płyty wiatrochronne. Uszczelnić szczeliny i naprawić struktury uszkodzone przez pleśń lub wilgoć
Log house, additional insulation 2  Zainstalować profile drewniane za pomocą złączy mechanicznych co 600 mm.
Log house, additional insulation 3 Zamontować płyty termoizolacyjne PAROC UNS 37z w ramy szkieletu. Należy pamiętać o właściwym ułożeniu termoizolacji, tak aby krawędzie płyt przylegały szczelnie do siebie i elementów konstrukcyjnych. Spoiny wokół okien i drzwi należy doszczelnić za pomocą noży. Użyć ostrza narzędzia tnącego, aby płyta izolacyjna wypełniła całą ramę drewnianą. 

Log house, additional insulation 4

Zainstalować płyty wiatrochronne (PAROC WAS 25t ) na zewnątrz szkieletu drewnianego tak, aby wystawały poza obrys szkieletu. Zamontować płyty, łącząc je "na styk". Używać gwoździ lub śrub i podkładek do mocowania wstępnego (5-6 na płytę).

Wind protection 2  
Timber frame, additonal insulation 4

Po przymocowaniu wszystkich płyt wiatrochronnych do ściany, należy wcisnąć przekładki w odległości około 600 mm (w zależności od ramy szkieletu drewnianego). Najwyższy rząd przekładek nie powinien znajdować się niżej niż 200 mm poniżej połączenia ściany i dachu.

Timber frame, additonal insulation 5

Jeśli na zewnątrz montowana jest pozioma okładzina, należy przybić przez przekładki łaty poprzeczne.

Timber frame, additonal insulation 6 Jeśli na zewnątrz montowana jest pionowa okładzina, należy najpierw przybić przez przekładki łaty pionowe, a następnie poprzeczne.If you have vertical cladding, first nail a vertical grid siding and then another in the horizontal direction. 

Wykończ elewację.