Wytyczne wykonawcze dla dachów skośnych - renowacja

Płyty PAROC UNS jako dodatkowa izolacja podłogowych legarów strychowych

Loft, additional insulation

Sprawdzić stan starego strychu (izolacja i konstrukcja). Jeśli stara konstrukcja i izolacja są w dobrym stanie, wystarczy po prostu dodać na ich wierzch nowe warstwy izolacyjne. Jeśli elementy te są mokre lub zapleśniałe, należy je usunąć. W przypadku uszkodzeń spowodowanych wilgocią, należy zwrócić szczególną uwagę na samą strukturę i naprawić ją w razie potrzeby. Upewnić się, że system belek stropowych jest uszczelniony przed wilgocią przechodzącą z dołu. Uszczelnić wszystkie przejścia.

 

Loft, additional insulation 2

Zainstalować płyty rozdzielacza powietrza do podstawy dachu, tak aby ich górna krawędź wystawała co najmniej 150 mm nad nową izolacją. Upewnić się, że szczelina wentylacyjna utworzona między nową izolacją a dachem wynosi co najmniej 20-50 mm.

 

Loft, additional insulation 3

Zamontować pomosty z desek do chodzenia i ramę włazu strychowego tak, aby wystawały co najmniej 50 mm ponad planowany poziom warstwy izolacyjnej.

 

Loft, additional insulation 4

Rozpocząć montaż płyt PAROC UNS od kątów szczytowych i posuwać się ku centrum konstrukcji belkowej. Ułożyć pierwszą warstwę, sięgającą górnej krawędzi istniejącej belki. Położyć kolejne warstwy PAROC UNS pamiętając o mijankowym łączeniu się płyt.

 

Należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Sprawdź, czy dach jest w dobrym stanie.  
  • Dodanie dodatkowej warstwy izolacji obniża temperaturę na poddaszu. Dlatego należy dobrze przewietrzyć poddasze w celu wyeliminowania problemów z pleśnią, instalując rozdzielacz powietrza lub odpowietrzniki szczytowe.
  • Kanały rozdzielacza powietrznego kierują powietrze wentylacyjne wzdłuż dachu poprzez szczelinę powietrzną, co zapobiega przenikaniu powietrza przez izolację i pogarszaniu jej właściwości termoizolacyjnych.
  • Należy pamiętać, aby izolować wszystkie kanały wentylacyjne i włazy.

Wełna wdmuchiwana jako dodatkowa izolacja strychów

Zazwyczaj na strychach jest dużo wolnego miejsca do zamontowania dodatkowej izolacji. Można zainstalować wełnę wdmuchiwaną samodzielnie lub skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy. Wytyczne instalacji stosuje się od kroku 1 do 3 w obu przypadkach, ale krok 4 dotyczy tylko instalacji samej dodatkowej izolacji.

Loft, additional insulation
Sprawdzić stan starego strychu (izolacja i konstrukcja). Jeśli stara konstrukcja i izolacja są w dobrym stanie, wystarczy po prostu dodać na ich wierzch nowe warstwy izolacyjne. Jeśli elementy te są mokre lub zapleśniałe, należy je usunąć. W przypadku uszkodzeń spowodowanych wilgocią, należy zwrócić szczególną uwagę na samą strukturę i naprawić ją w razie potrzeby. Upewnić się, że system belek stropowych jest uszczelniony przed wilgocią przechodzącą z dołu. Uszczelnić wszystkie przejścia.
Loft, additional insulation 2
Zainstalować płyty rozdzielnika powietrza do podstawy dachu, tak aby górna krawędź wystawała co najmniej 150 mm nad nową izolacją. Upewnić się, że szczelina powietrzna utworzona między nową izolacją a dachem wynosi co najmniej 20-50 mm.
Loft, additional insulation 3
Zamontować pomosty z desek do chodzenia i ramę włazu strychowego tak, aby wystawały co najmniej 50 mm ponad planowany poziom warstwy izolacyjnej.
Loft, additional insulation, BLT
Zainstaluj izolację z wełny wdmuchiwanej za pomocą maszyny wdmuchującej. Lokalni dystrybutorzy materiałów budowlanych powinni dysponować wiadomościami o możliwości wynajęcia maszyny dmuchającej do wełny. Należy użyć produktu PAROC BLT 9 w charakterze izolacji. Postępować zgodnie z instrukcjami producenta maszyny dmuchającej do wełny.

Rozpocząć od krawędzi kontynuować w stronę włazu strychowego. Rozprowadzić wełnę wdmuchiwaną równomiernie na powierzchni. Zaizolować jednorazowo kilka metrów kwadratowych  osiągając wymaganą grubość.

 

Należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Sprawdź, czy dach jest w dobrym stanie.  
  • Dodanie dodatkowej warstwy izolacji obniża temperaturę na poddaszu. Dlatego należy dobrze przewietrzyć poddasze w celu wyeliminowania problemów z pleśnią, instalując rozdzielacz powietrza lub odpowietrzniki szczytowe.
  • Kanały rozdzielacza powietrznego kierują powietrze wentylacyjne wzdłuż dachu poprzez szczelinę powietrzną, co zapobiega przenikaniu powietrza przez izolację i pogarszaniu jej właściwości termoizolacyjnych.
  • Należy pamiętać, aby izolować wszystkie kanały wentylacyjne i włazy.