Wytyczne wykonawcze dla dachów skośnych

Bariery wiatroizolacyjne i paroizolacyjne

Zamontuj płyty izolacyjne PAROC UNS 37z/34 od górnej części dachu. Ogrzewanie należy rozpocząć dopiero po zamontowaniu wiatroizolacji i paroizolacji. Takie działanie zapobiega niepotrzebnemu przechodzeniu pary wodnej przez struktury i ewentualnemu skraplaniu się jej w kontakcie z zewnętrznym pokryciem dachu. Dokładnie dopasować folie izolacyjne tak, aby uniknąć nieszczelności. Łączenie powłok paroizolacji wykonać "na zakładkę" o szerokości ok. 200 mm i zamocować je dokładnie, by całkowicie uszczelnić konstrukcję. Jeśli konstrukcja podłogi wykonana jest ze szczelnej, pełnej płyty betonowej, bariera wiatroizolacyjna i paroizolacyjna jest niepotrzebna.

Właściwa wentylacja poddasza

Zewnętrzne pokrycie dachu i przestrzeń poddasza potrzebują odpowiedniej wentylacji tak, aby ciepłe, wilgotne powietrze, które trafia na strych mogło być odprowadzane. W przeciwnym wypadku powstanie ryzyko uszkodzeń wskutek działania wilgoci i butwienia drewna. Wentylowanie dachu zaczyna się wzdłuż okapu, gdzie należy wykonać szczelinę powietrzną, która będzie mieć co najmniej 50 mm.

Izolacja

Zainstalować dwie lub więcej warstw płyt izolacyjnych bez szczelin lub pęknięć między sąsiednimi komponentami. Poprowadzić powietrze wentylacyjne w górze nad izolacją za pomocą rozdzielacza powietrznego. Oznacza to, że izolacja nie może opierać się o zewnętrzne pokrycie dachu. Wilgotne powietrze, które skraplałoby się w kontakcie z zewnętrznym pokryciem dachu, jest odprowadzane. Odległość izolacji do górnej krawędzi rozdzielacza powietrznego musi wynosić co najmniej 100 mm. Zasadą jest to, że bariera wiatroizolacyjna nie jest potrzebna na górnej warstwie płyt izolacyjnych, gdy ruch powietrza jest tak mały i nie ma wpływu na funkcjonowanie izolacji.

 

Izolowanie dachów za pomocą wełny wdmuchiwanej PAROC BLT

Alternatywną metodą izolacji dachu, jest luźna, wdmuchiwana wełna. Materiał ten jest instalowany za pomocą agregatu wdmuchującego, który jest w stanie instalować wełnę na wysokości do 40 metrów. (Uwaga: Instalacja wełny wdmuchiwanej powinna być prowadzona tylko przez specjalnie przeszkolonych wykonawców. Skontaktuj się z najbliższym biurem Paroc w celu uzyskania dalszych informacji.)

 

Izolacja dachów skośnych płytami PAROC UNS

Pokrycie dachu jest wodoodporne i stosunkowo paroodporne. Dach powinien być dobrze wentylowany, w celu uniknięcia wysokich poziomów akumulacji wilgoci. Do wentylacji należy stosować szczeliny powietrzne w obszarze okapu i kalenicy, a także zaworów w szczycie dachu skośnego.

 

Bariera wiatroizolacyjna i paroizolacyjna

Paroizolację/ wiatroizolację należy montować z wielką starannością! Celem jest optymalna szczelność, aby wilgotne powietrze nie przechodziło przez struktury dachu i nie kondensowało się w kontakcie z zewnętrznym pokryciem dachu.

  

Izolacja

Często wymiary konstrukcji dachowej decydują o grubości płyt izolacyjnych podczas izolowania dachów skośnych. Zwiększyć grubość izolacji instalując dodatkowe łaty. Ułożyć izolację składającą się z jednej lub więcej warstw stosując warstwy mijankowo. W okapie i kalenicy muszą być otwory, aby umożliwić dobrą cyrkulację powietrza. W dachu skośnym szczelina wentylacyjna powinna wynosić co najmniej 50 mm..