Rozwiazania projektowe dla fasad otynkowanych- renowacja

Podczas projektowania fasad otynkowych na starych strukturach ściennych, należy rozważyć następujące kwestie:

Nośność

Należy sprawdzić całkowity ciężar konstrukcji i wziąć pod uwagę grubość i wagę wybranej termoizolacji, zaprawy i innych materiałów używanych w systemie. Cienka warstwa tynku waży około 20 kg/m2, a gruba warstwa to ok. 60 kg/m2 Należy zaprojektować izolację, tak aby jej wytrzymałość mechaniczna mogła poradzić sobie z ciężarem konstrukcji, którą ma wspierać, a także z wszelkimi innymi możliwymi naprężeniami mechanicznymi.

Wytrzymałość mechaniczna i czystość starej powłoki fasady

Osobno należy sprawdzić, czy konstrukcja nośna ściany ma wystarczającą wytrzymałość odpowiednią do planowanych klejów/spoiw i elementów złącznych. Czasami trzeba będzie sprawdzić wytrzymałość za pomocą oddzielnych testów wytrzymałości na rozciąganie. Należy wybrać system mocowania zgodnie z zaleceniami producenta systemu tynkowego. Podczas korzystania z zaprawy klejącej, stara powierzchnia musi być czysta i wolna od kurzu, w przeciwnym razie zaprawa nie będzie trzymać.

Gładkość konstrukcji nośnej ściany

Niezależnie od tego, czy stara fasada jest demontowana, czy nie, zawsze należy sprawdzić gładkość ściany nośnej, aby zapewnić jego przydatność jako podłoża dla nowej izolacji termicznej. Należy wygładzić nierówności ściany nośnej, na przykład za pomocą zaprawy tynkarskiej.


Wilgoć w konstrukcji

Izolacja zewnętrzna ogrzewa stare struktury i wysusza je. Przepuszczalność pary wodnej przez wełnę mineralną jest bardzo wysoka, co sprawia, że wilgoć odparowuje na zewnątrz konstrukcji. W budynkach, gdzie wymogi wobec wewnętrznych pomieszczeń są szczególne, np. wysokiej wilgotności lub wysokiej temperaturze (łaźnie publiczne, sauny, pralnie, fabryki, itp.), fasady otynkowane muszą być dobrane odpowiednio do starych struktur. Dla takich budynków należy zastosować izolacje i tynki mineralne.