Wytyczne projektowe dla dachów skośnych

Szczelność powietrzna

Straty ciepła wynikające z ruchu ciepła w górę są największe. Aby zapobiec ucieczce ciepłego powietrza przez skorupę budynku, co powoduje negatywne skutki dla budynku, należy zainstalować paroizolację na wewnętrznej stronie dachu. W praktyce bariera paroizolacyjna (np. plastikowa folia) zapewnia wystarczającą szczelność.
W większości przypadków, w górnej części budynku istnieje pewne nadciśnienie. W okresie zimowym, gdy różnica temperatur jest wyższa, różnica ciśnień jest również większa. Aby uniknąć uszkodzeń powodowanych wilgocią, należy uszczelnić wszystkie złącza, przewody i elementy łączące. Jest również bardzo ważne wtedy, gdy budynek jest stary i montowana jest dodatkowa izolacja. Należy zmierzyć szczelność powłoki budynku za pomocą standardowego testu ciśnieniowego EN 13829. Poddać budynek nadciśnieniu wynoszącym 50 Pa i ocenić tempo wymiany powietrza budynku. Tempo wymiany powietrza w budynku nie powinno przekraczać 1 wymiany na godzinę.


Znaczenie wentylacji

W dachach skośnych, należy wykonać szczelinę wentylacyjną pod pokryciem dachowym. Szczelina ta usuwa nadmiar wilgoci z konstrukcji za pomocą strumienia powietrza. Przepływ powietrza w szczelinie skierowany jest ku górze. Otwory u dołu szczeliny wentylacyjnej pozwalają na napływ powietrza do szczeliny. W szczelinie powietrze ogrzewa się, wchłania wilgoć, i płynie ku górze, aż opuści budynek przez otwory w kalenicy. Należy zastosować tą samą zasadę, podczas izolowania zimnego strychu, a wentylację stworzyć za pomocą rozdzielacza powietrza.

Ochrona przeciwpożarowa

Konstrukcje dachowe muszą dawać ochronę przed ogniem. Przy doborze izolacji dla dachów, należy rozważyć dwie kwestie: jak materiał zachowuje się w pożarze i jaki jest jego stopień wytrzymałości na ogień. Niepalna wełna mineralna PAROC posiada wyjątkowo wysoką temperaturę topnienia około 1000⁰C, zapewniając dłuższą ochronę dla otaczających budynków.

Minimalizacja mostków cieplnych

Duże belki, które biegną przez całą konstrukcję dachu, tworzą mostki termiczne. Straty ciepła przez mostki termiczne są znacznie większe niż przez otaczające elementy konstrukcyjne. Ponadto, kondensacja wilgoci, która pojawia się na mostkach termicznych sprzyja kumulacji wilgoci w konstrukcji dachu. W celu zminimalizowania mostków termicznych, należy zamontować warstwę izolacyjną w pełni pokrywającą połać dachu i zminimalizować rozmiar i liczbę łączników i innych elementów, które przechodzą przez warstwy izolacji termicznej.

Izolacja akustyczna

Ponieważ hałas ruchu ulicznego oraz inne hałasy o niskiej częstotliwości ciągle wzrastają, wymagania dotyczące skutecznej izolacji akustycznej stają się coraz bardziej restrykcyjne. Możliwe jest znaczne zwiększenie redukcji hałasu dzięki izolacji z wełny mineralnej montowanej w konstrukcji dachowej.