PAROC Air

PAROC® Air™ - Unikalna metoda wentylowania izolacji dachów płaskich 

Paroc Air


System wentylowanej izolacji dachów płaskich PAROC® Air™ zwiększa bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji dachowych. Poprzez system rowków w płytach izolacyjnych następuje ich wentylowanie i szybkie usuwanie nadmiernej ilości wilgoci, przez co uzyskujemy efektywną metodę rozwiązującą problemy z wilgocią w konstrukcjach dachów płaskich.

Wilgoć w konstrukcji jest głównym szkodliwym czynnikiem, którego chcemy uniknąć. Jeśli zawilgocenie konstrukcji utrzymuje się przez dłuższy czas może wtedy nastąpić rozwój procesów korozyjnych lub pleśniowych w materiałach kontaktujących się z płytami z wełny kamiennej. Wentylowanie izolacji dachu płaskiego znacznie obniża wilgotność w konstrukcji już nawet w fazie jego budowy, co przyspiesza proces oddania do użytku budowanego obiektu.

Praktyczne Działanie Systemu PAROC® Air™ 

Rozwiązanie z wentylowaną izolacją wykorzystuje naturalny przepływ powietrza, usuwający wilgoć z izolowanego dachu płaskiego. Dach płaski przed działaniem wilgoci z zewnątrz (opady deszczu, śnieg) zabezpieczamy normalnymi membranami dachowymi. Ochronę przed działaniem wilgoci budowlanej lub pochodzącej z wewnętrznej filtracji powietrza z obiektu stanowi folia paroizolacyjna, położona na spodniej płycie izolacyjnej (gr. 50 mm), stanowiącej ochronną płaską podstawę dla paroizolacji. Szczelność struktury dachowej utrzymuje w równowadze poziom temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, stopień wilgotności oraz ciśnienie powietrza. 

Paroc Air solution - a unique way of ventilating flat roofs

  1. Ruch powietrza (wiatr) powoduje jego przepływ rowkami w płycie izolacyjnej w kierunku szerszego kanału zbiorczego.
  2. Na blasze trapezowej należy zastosować grubości 50 mm płytę z wełny kamiennej, będącą podstawą dla folli paroizolacyjnej oraz jej zabezpieczeniem.
  3. Następnie należy ułożyć folię paroizolacyjną na wierzchu 50 mm płyty izolacyjnej.
  4. Ułożyć płyty z rowkami wentylacyjnymi, którymi przepłynie wilgotne powietrze w kierunku kominków wentylacyjnych. Rowki wentylacyjne na górnej powierzchni płyty są głębokie na 20 mm, ich szerokość wynosi 30 mm a odstępy między rowkami wynoszą 200 mm. 
  5. Następnie ręcznie, prostopadle do rowków wentylacyjnych, należy wyciąć kanał zbiorczy o szerokości 100 mm i głębokości 20 mm . Kanał ten łączy przepływy powietrza z rowków wentylacyjnych w kierunku kominków wentylacyjnych.
  6. Po wycięciu kanału zbiorczego należy przykryć izolację spodnią wierzchnimi płytami izolacyjnymi o gr. 20 mm. W ten sposób temperatura powietrza w rowkach jest o 5 stopni wyższa niż temperatura powietrza zewnętrznego. Wierzchnia warstwa jest również bezpośrednim podkładem dla zewnętrznej membrany dachowej.
  7. W miejscach planowanych kominków wentylacyjnych, należy wyciąć otwory w wierzchniej warstwie izolacyjnej (gr. 20 mm).
  8. Metalowe lub plastikowe kominki wentylacyjne odprowadzają wilgoć na zewnątrz. Należy zamontować je w odległości 6 -8 m od siebie wzdłuż linii kalenicowych dachu oraz w odległości 10-12 m  wzdłuż linii depresyjnych dachu. Kominki powinny mieć średnicę ok. 100 mm i być wysokie na ok. 400 mm.

 

 

Czytaj więcej