Wełna kamienna PAROC chroni przed ogniem

Wełna kamienna PAROC chroni przed ogniem

 

Izolacje w znaczący sposób wpływają na obciążenie ogniowe budynków, dlatego od doboru odpowiednego materiału w bardzo dużym stopniu zależy ogólne bezpieczeństwo pożarowe obiektów. W przypadku wszystkich konstrukcji najpewniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie niepalnych produktów posiadających klasyfikację A1 lub A2-s1,d0.

 

Wełna kamienna PAROC

 • Jest niepalna
 • Posiada klasę A1 – najwyższą europejską klasę reakcji na ogień dla materiałów budowlanych
 • Zachowuje swoje ogniochronne właściwości w temperaturze do 1000ºC
 • Pozwala zachować odporność ogniową konstrukcji nawet do 4 godzin
 • Zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia
 • Chroni materiały palne nawet do 60 minut
 • Nie wymaga konserwacji i zapewnia ochronę w trakcie pełnego cyklu życia budynku
 • Pozwala zyskać cenny czas na ewakuację budynku
 • Może być wykorzystywana w najbardziej ekstremalnych warunkach, na przykład w przemyśle morskim czy elektrowniach
 • W warunkach pożaru wydziela jedynie niewielkie ilości dymu
   
Brandman